Onderhoud | 123Douchestoel.nl

Voor zover de fabrikant geen, of geen afwijkende, instructies met betrekking tot het gebruik van een hulpmiddel voorschrijft volgen hier algemene richtlijnen en instructies. Daar waar deze instructies in strijd zijn met instructies zoals opgegeven door de fabrikant, zijn de instructies van de fabrikant leidend. Indien een fabrikant langere onderhoudsintervallen hanteert adviseren wij u onderstaande, kortere, intervallen te hanteren. Daar waar onderstaande instructies niet volledig of niet duidelijk zijn geldt dat veiligheid bij het gebruik altijd voorop dient te staan! Bij twijfel: neem direct en vóór gebruik contact op met de fabrikant of leverancier van het hulpmiddel

Onderhoud

Onderhoud aan uw rollator
13 February 2018

Voor zover de fabrikant geen, of geen afwijkende, instructies met betrekking tot het gebruik van een hulpmiddel voorschrijft volgen hier algemene richtlijnen en instructies. Daar waar deze instructies in strijd zijn met instructies zoals opgegeven door de fabrikant, zijn de instructies van de fabrikant leidend. Indien een fabrikant langere onderhoudsintervallen hanteert adviseren wij u onderstaande, kortere, intervallen te hanteren. Daar waar onderstaande instructies niet volledig of niet duidelijk zijn geldt dat veiligheid bij het gebruik altijd voorop dient te staan! Bij twijfel: neem direct en vóór gebruik contact op met de fabrikant of leverancier van het hulpmiddel